Ізюмська загальноосвітня школа I‑III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Завдання за 13.03-03.04

10 клас
ДатаЗміст урокуЗавдання
Алгебра та початки аналізу (Донник Маргарита Генадіївна)
07.04Екстремуми функції§16, пит.1-8, №16.1, 16.6 (1-3)
08.04Застосування похідної до дослідження функцій§17, №17.1
14.04Застосування похідної до дослідження функцій№17.2 (1;3)
15.04Застосування похідної до дослідження функцій№17.2 (2;4)
21.04Найбільше та найменше значення функцій на проміжку§18, пит 1-4, №18.1 (1-2)
22.04Найбільше та найменше значення функцій на проміжку№18.2 (1-2)
Геометрія (Донник Маргарита Генадіївна)
06.04Прямокутні координати у просторі§16 пит.1-6, №16.1, 16.2, 16.5, 16.6
10.04Відстань між точками№16.10, 16.12
13.04Відстань між точками№16.13
17.04Координати середини відрізка№16.14, 16.15
24.04Координати середини відрізка№16.16 (1-2)
Інформатика (Вермійчук Марина Миколаївна, Лєвіщев Дмитро Миколайович)
07.04Практична робота «Використання шаблону та формуляр-зразка документа».На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
hrjbb2 – код доступу
Інструкція
Зайдіть в папку 7.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до кінця тижня, тобто до 12.04 23:00
10.04Правила оформлення сторінки. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Правила та вимоги оформлення письмової роботи.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
hrjbb2 – код доступу
Зайдіть в папку 10.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 10.04 23:00
14.04Практична робота. «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків».На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
hrjbb2 – код доступу
Зайдіть в папку 14.04.20, в ній буде д/з
17.04Стандарти та уніфіковані системи документації.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
hrjbb2 – код доступу
Зайдіть в папку 17.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 17.04 23:00
21.04Системи управління електронними документами.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
hrjbb2 – код доступу
Зайдіть в папку 21.04.20, в ній буде д/з
24.04Технічні засоби обробки документів та інформації. Класифікація офісної техніки.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
hrjbb2 – код доступу
Зайдіть в папку 17.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 24.04 23:00
Фізика (Лєвіщев Дмитро Миколайович)
06.04Розв'язування задачПовторити §38, Вправа №38 (2, 4)
08.04Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машинаОпрацювати §39, Вправа № 39 (2, 3)
09.04Розв'язування задачПовторити §39, Вправа №39 (4)
13.04Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботиПовторити §36-39 Виконати завдання рубрики «Завдання для самоперевірки до розділу ІІІ “Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина 2. Основи термодинаміки”» підручника.
15.04Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»Повторити §36-39.
16.04Захист учнівських проектівПовторити §26–36
22.04Абетка електростатикиОпрацювати §40, Вправа №40 (1, 2)
23.04Розв'язування задачПовторити §40, Вправа №40 (3, 4)
Хімія (Чернятіна Тамара Григорівна)
07.04Насичені й ароматичні аміни. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.§ 27-29 (опрацювати) Впр.460(а)
08.04Насичені й ароматичні аміни. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.§ 27-29 (опрацювати) Впр.461
14.04Амінокислоти: склад, будова молекул, структурні формули. Систематична номенклатура.§ 30 (опрацювати) Впр.473
15.04Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.§ 31 (опрацювати) Впр.478(б)
21.04Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків. Кольорові реакції білків.§ 31 (опрацювати) Впр.483
22.04Розрахунки за хімічними рівняннями.Впр.481
Біологія (Бойко Інна Віталіївна)
08.04 §40,41 опрацювати(питання письмово на стр.269)
09.04 §42 опрацювати.
15.04 §42опрацювати, (питання 1-5,письмово на стр.281)
16.04 §43 опрацювати, доповідь: «Теорії старіння» (питання письмово на стр.287)
22.04 §43 повторити, (питання письмово на стр.287)
23.04 §44 опрацювати, (питання 1-6, письмово на стр.293)
Українська мова (Левченко Оксана Миколаївна)
06.04.Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням.§ 45 (опрац.), впр. № 390 (письм.)
08.04Відмінювання займенників. Правопис займенників.§ 45 (опрац.), впр. № 391 (письм.)
09.04Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Групи числівників за будовою.§ 44 (опрац.), впр. № 380 (письм.)
10.04Відмінювання числівників.§44 (с. 232), впр. №381 (письм.)
13.04Синтаксичні функції числівників. Числівники на позначення часу.§44 (с. 234), впр. 386 (ІІ – письм.)
15.04Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Безособові дієслова.§46 (опрац.), впр. №401 (письм.)
16.04Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни.§46 (с. 246, 249), впр. №412 (письм.)
17.04Види дієслів. Часи дієслів. Способи дієслів.§46 (с. 245, 247, 248), впр. №405 (ІІ) (письм.)
22.04Перехідні та неперехідні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.§46 (с. 244), впр. №403 (письм.)
23.04Дієприкметник як особлива форма дієслова. §47 (с. 252–254), впр. №418 (письм.)
24.04Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.§47 (с. 252–254), впр. №421 (письм.)
Українська література (Ставченко Валентина Іванівна)
06.04Володимир Винниченко – громадський і політичний діяч. Загальна характеристика твор-чості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливостіЖиттєпис Винниченка Т.Л.постмодернізм; література елітарна, масова. Стильові особливості
07.04Новела «Момент» Із оповідань тюремної «Шехерезади» Філософський зміст, проблематика.визначити: жанр, тему, головну ідею, особливості композиції.
09.04Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання. Дослідити композицію новели
10.04.РМ. Твір – характеристика персонажа новели «Момент»Творча робота
13.04Творчість В.Винниченка в загальноєвропейському контексті.В.Винниченко-художникСимволічні образи. Ідея цінності почуття кохання
14.04П. Тичина. Поетична спадщина .Жанрово – стилістичне багатство, ідейно художнє новаторства митця.Життєпис П.Тичини поет, перекладач, публіцист, громадський діяч.
16.04Збірка «Сонячні кларнети» - подія європейського масштабу. Аналіз збірки «Сонячні кларнети». Паспорт збірки
17.04Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами». «Ви заєте, як липа шелестить..»Вивчити напам’ять «Ви заєте, як липа шелестить». Виписати художні засоби
23.04Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно..» та художні засоби вираження.Аналіз поезії «О панно Інно» Виписати художні засоби.
24.04«Пам’яті тридцяти» - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезіїДоповідь про бій під Крутами
Англійська мова (Шаменко Людмила Олексіївна, Чернова Дарина Костянтинівна)
07.04Спорт і дозвілля.Повторити минулі часи. Вп.3, с.199-200 письмово скласти 20 запитань до тексту. Вп.6, с.201 скласти 10 запитань до діалогу письмово.
08.04Спорт і дозвілля.Повторити слова с.202, повторити майбутні часи. Скласти письмово 20 умовних речень 1го та 2го типу,використовуючи слова на с.202
14.04Спорт і дозвілля.Виконати вправу 7, с.208 (списати текст,після кожного речення вказати часову форму в якій воно вжито).
15.04Спорт і дозвілля.С.210 повторити слова, вп.2, с.210 (скласти 10 запитань до діалогу). Повторити теперішні часи.
21.04Спорт і дозвілля.Скласти 10 речень у PAST PERFECT CONTINUOUS, використовуючи активну лексику уроку:спорт.Повторити умовні речення.
22.04Підсумковий урок с теми Спорт.Тест. Вп.5, с.217-218 скласти 10 спеціальних запитань до діалогу.
Зарубіжна література (Вітік Олена Олександрівна)
08.04«Нова драма», концепція символістського театру.с. 181-184 чит.,вивч. теор. матер., прочит. М.Метерлінк. «Синій птах», с. 185-190 прочит.
15.04М.Метерлінк. «Синій птах». Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії.знайти образи-символи й визначити їх символіку(п)
22.04М.Метерлінк. «Синій птах». Роль фантастики.Символіка образів. Трактування фіналу.прочит. П.Коельйо «Алхімік»
Мистецтво (Мєлєнь Ірина Борисівна)
10.04 Використовуючи інтернет-джерела, створити плейлист з індійської музики для зняття стресу.
17.04 Опрацювати матеріал (с.72-74). Ознайомитись із архітектурою арабо-мусульманського культурного регіону.
24.04 Опрацювати матеріал (с. 75-78). Зробити напис (афоризм) каліграфічними буквами.
Фізична культура (Крамаренко Ігор Миколайович)
06.04 Скласти комплекс вправ ранкової гімнастики з 8-10 вправ без предметів
07.04 Скласти комплекс вправ для розвитку швидкості
08.04 Біг з низького старту. Техніка виконання низького старту.
13.04 Техніка виконання стартового розгіну.
14.04 Скласти комплекс вправ для розвитку сили.
15.04 Техніка виконання бігу по дистанції.
20.04 Скласти комплекс прав для розвитку спритності.
21.04 Техніка виконання фінішування.
22.04 Стрибок в довжину з місця. Техніка виконання.
Захист вітчизни (хлопці) (Суддя Володимир Іванович)
10.04Домедична підготовка. Тема2. Техніка тампування рани. Техніка накладання давлячої пов’язки. Стор 233-236 (читати)
17.04Тема2. Техніка виносу поранених.Стор. 243-250 (читати)
24.04Національні бойові мистецтва.Стор. 175-179 (читати)
Основи медичних знань (дівчата) (Луговець Олена Олександрівна)
10.04Алгоритм надання домедичної допомоги в разі травмування живота, очей.§39, 40 (читати)
17.04Тренування у наданны допомоги в разі переломів.§34 (читати)
24.04Нормативно-правова база цивільного захисту.§41 (читати)
Географія (Луговець Олена Олександрівна)
06.04Практична робота №5.Виконати практичну роботу.
10.04Країни Америки. США.§34, 35 (читати)
13.04Країни Америки. Канада.§36 (читати)
17.04Країни Америки. Бразилія.§37 (читати)
24.04Практична робота №6.Виконати практичну роботу.
Історія України (Луговець Володимир Костянтинович)
06.04Окупація України військами Німеччини та її союзникамиОпрацювати §36
10.04Рух Опору його течії в Україні. УПАОпрацювати §37
13.04Радянський партизанський рухОпрацювати §37
17.04Звільнення України від нацистських загарбників 1942 – 1943 р.р.Опрацювати §38
20.04Звільнення України від нацистських загарбників 1943 – 1944 р.р.Опрацювати §38
24.04Україна на завершальному етапі війни.Опрацювати §38
Всесвітня історія (Луговець Володимир Костянтинович)
09.04Початок Другої світової війни.опрацювати §27
16.04Воєнні дії 1942 – 1943 р.р.опрацювати §28
23.04Воєнні дії 1943 – 1944 р.р.опрацювати §29
Громадянська освіта (Луговець Володимир Костянтинович)
07.04В чому полягає суть підприємництва.Опрацювати §42
09.04Що продається на ринку праці.§43
14.04Що продається на ринку праці.§44
16.04Як корупція краде можливості.§45
21.04Повторення§46
23.04Повторення§46, с.211