Ізюмська загальноосвітня школа I‑III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Завдання за 13.03-03.04

7 класи
КласДатаЗміст урокуЗавдання
Алгебра (Перевозник Юлія Петрівна, Васильєва Тетяна Сергіївна)
7-А
7-Б
07.04Розв’язування вправ та задач.§4, п.26, №1020, №1032(1,2)
10.04Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки.§4, п. 27, №1034(1,4), №1036(1,3)
14.04Розв’язування вправ та задач.§4, п. 27, №1038(1,2), №1040(1)
17.04Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання.§4, п. 28, №1049(1,2), №1051(1,2)
21.04Розв’язування вправ та задач.§4, п. 28, №1053(1,2), №1061(1)
24.04Системи лінійних рівнянь як математичні моделі текстових задач.§4, п. 29, №1082, №1084
Геометрія (Перевозник Юлія Петрівна, Васильєва Тетяна Сергіївна)
7-А
7-Б
06.04Коло, вписане в трикутник.§4, п. 21 №549, №552
08.04Коло, вписане в трикутник.§4, п. 21 №553, №555
09.04Коло, описане навколо трикутника§4, п.21, №551, №554
13.04Коло, описане навколо трикутника§4, п.21, №558, №561
15.04Розв’язування задач§4, п. 19-21, №556, №559
16.04Розв’язування задач§4, п. 19-21, №560, №563
22.04Розв’язування задач§4, п. 19-21, №739, №740
23.04Основні задачі на побудову та їх розв’язання§4, п.22, №594(1), №595
Інформатика (Вермійчук Марина Миколаївна)
7-А
7-Б
09.04Опис моделей у середовищі програмування.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
7-А: c3vicb – код доступу
7-Б: 5sqkba – код доступу
Інструкція
Зайдіть в папку 9.04.2020, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до кінця тижня, тобто до 12.04 23:00
16.04Створення ігрового проекту.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
7-А: c3vicb
7-Б: 5sqkba
Зайдіть в папку 16.04.2020, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 16.04 23:00
23.04Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
7-А: c3vicb
7-Б: 5sqkba
Зайдіть в папку 23.04.2020, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 23.04 23:00
Інформатика (Черненко Аліна Сергіївна)
7-А
7-Б
09.04Опис моделей у середовищі програмування.Усі завдання знаходяться за посиланням
16.04Створення ігрового проекту.
23.04Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.
Фізика (Оніщенко Вікторія Анатоліївна)
7-А07.04Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.§22-29повт., ст.192-193 №7-15 розв’язати.
08.04Контрольна робота №4 з теми «Взаємодія тіл».§22-29 повт., контрольна робота.
14.04Механічна робота. Потужність§30, 31опрацювати, впр. №30 (4,5), впр. №31(2) (письм.)
15.04Механічна енергія та її види§32 опрацювати, впр. №32 (3,4,5) (письм.)
21.04Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування§33 опрацювати, впр. №33 (3,4) (письм.)
22.04Розв’язування задач§30-33 повторити, впр. №31(5), впр. №32 (6), впр. №33 (5) (письм.)
Фізика (Лєвіщев Дмитро Миколайович)
7-Б07.04Навчальний проект №3Повторити §29
08.04Контрольна робота №4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»Повторити §22–29
14.04Механічна робота. ПотужністьВивчити §30-31, Вправа №30 (4, 5), №31 (2, 3)
15.04Механічна енергія та її видиВивчити §32, Вправа №32 (3, 4, 5)
21.04Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосуванняВивчити §33, Вправа №33 (3, 5)
22.04Розв’язування задач. Самостійна роботаПовторити §32-33, Вправа №33 (6)
Хімія (Чернятіна Тамара Григорівна)
7-А
7-Б
08.04Виготовлення розчину.§27 (опрацювати) Лабораторний дослід №4(вар.I)
15.04Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.§28 (опрацювати) Впр.206
22.04Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.§28 (опрацювати) Впр.207
08.04Виготовлення розчину§23 (опрацювати) Лабораторний дослід №4
15.04Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.§24 (опрацювати) Впр.3,7
22.04Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.§24 (опрацювати) Впр.1,5
Біологія (Бойко Інна Віталіївна)
7-А08.04 §47 опрацювати. (запитання для самоконтролю письмово на стр.206, в зошиті)
10.04 §48-50 опрацювати, виконання Л/д: «Спостереження за поведінкою тварин»
15.04 §52-53 опрацювати, питання письмово на стр.226, в зошиті
17.04 §51 опрацювати, питання письмово на стр.222, в зошиті
22.04 §54-55 опрацювати, питання письмово на стр.238, в зошиті
24.04 §56 опрацювати, питання письмово на стр.242, в зошиті. Міні–проект за вибором: 1. Угрупування тварин.2. Як спілкуються тварини. 3. Як тварини користуються знаряддями праці.
7-Б08.04 §43 опрацювати, (питання 2-4 письмово на стр.175, в зошиті)
10.04 §44, 46 опрацювати, виконання Л/д: «Спостереження за поведінкою тварин»
15.04 §45 опрацювати, (питання 3-4 письмово на стр.181, в зошиті)
17.04 §47 опрацювати, (питання 3-4 письмово на стр.187, в зошиті)
22.04 §48 опрацювати, (питання 2-4 письмово на стр.189, в зошиті)
24.04 §49 опрацювати. (питання 1-4 письмово на стр.191, в зошиті), на стр.192 міні-проекти за вибором
Російська мова (Шевченко Марина Анатоліївна)
7-А
7-Б
06.04Знаки препинания в предложениях с обособленными второстепенными членами.с.118, составить или выписать 6 предложений с обособленными членами, используя материал таблицы
10.04Контрольная работаКонтрольная работа
13.04Односоставные предложения в русском языке. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемогос.132, упр.238, 240 - определить вид односоставных предложений
17.04Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащегос.135, упр.241 – списать второе стихотверение, выделить грамматическую основу предложений
24.04Безличные предложенияс. 128-130, упр. 242 (устно), 245
Українська мова (Левченко Оксана Миколаївна)
7-А07.04Прийменник як службова частина мови і засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні.§35 (вивч.), впр. 465 (письм.)
08.04Непохідні й похідні прийменники. Види прийменників за будовою.§35 (с. 212, 214) (вивч.), впр. 472 (письм.)
09.04Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс.§35 (вивч.), впр. 478 (письм.)
14.04Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою.§36 (с. 220, 224) (вивч.), впр. 488 (письм.)
15.04Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.§36 (с. 221) (вивч.), впр. № 489, 491 (письм.)
16.04Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.§36 (с. 221) (вивч.), впр. № 489, 491 (письм.)
21.04Правопис сполучників§36 (с 228 – 230), впр. №497, 506 (письм.)
22.04Правопис сполучників§36 (с 228 – 230), впр. №497, 506 (письм.)
23.04Тренувальні вправи§35, 36 (повт.), впр. 510 (письм.)
Українська мова (Литвиненко Інна Миколаївна, Сухина Альона Валеріївна)
7-А
7-Б
07.04Прийменник як службова частина мови і засіб звꞌязку слів у словосполученні і реченні. Звꞌязок прийменника з непрямими відмінками іменника. Особливості вживання деяких прийменників з іменниками, числівниками, займенниками. Прийменники як засіб милозвучності мови (з-зі-із, під-піді-підо).§35, ст. 208-212 (скласти конспект). Вправа 465 (письм.), ст. 212.
08.04Непохідні й похідні прийменники. Види прийменників за будовою. Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс.§35, ст. 212-217 (скласти конспект). Вправа 481 (письм.), ст. 217.
09.04Тренувальні вправи.Вправа 468 (письм.), ст. 213.
14.04Тренувальні вправи.Вправа 472 (письм.), ст. 214.
15.04Сполучник як службова частина мови§36, ст. 220 (скласти конспект). Вправа 488 (письм.), ст. 221.
16.04Види сполучників за будовою.§36, ст. 224 (скласти конспект). Вправа 497 (письм.), ст. 223.
21.04Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Синонімічні й антонімічні сполучники.§36, ст. 221-223 (скласти конспект). Вправа 498 (письм.), ст. 223.
22.04Правопис сполучників. Написання сполучників разом та окремо.§36, ст. 228-231 (скласти конспект).
23.04Правопис сполучників. Написання сполучників разом та окремо.§36, ст. 228-231, повторити, спираючись на конспект. Вправа 510 (письм.), ст. 231.
Українська література (Левченко Оксана Миколаївна)
7-А07.04Л. Пономаренко. Новела «Гер переможений».С. 243–246 (прочит., запит. опрац. усно)
10.04О. Ольжич. «Господь багатий нас благослови»С. 247–248 (вир. чит.)
14.04О. Ольжич. «Захочеш – і будеш»С. 248–249 (вир. чит., запит. опрац. усно)
17.04О. Теліга. «Сучасникам», «Радість».С. 250–253 (вир. чит., запит. опрац. усно)
21.04О. Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили».С. 254–262 (прочит., запит. опрац. усно)
24.04О. Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили».С. 262–269 (прочит., запит. опрац. усно)
Українська література (Литвиненко Інна Миколаївна)
7-Б07.04Олег Ольжич. Коротко про письменника.Ст. 247-248, ознайомитися з біографією.
10.04О.Ольжич. «Захочеш – і будеш», «Господь багатий нас благословив».Ст. 248 (прочит.). Ст. 249, пит.1,2,3,5 (письм.).
14.04Олена Теліга. Коротко про письменницю.Ст. 250, ознайомитися з біографією. Записати цікаві факти, що не висвітлені в підручнику.
17.04О.Теліга. «Сучасникам», «Радість».Ст. 250-252 (опрац.). Ст. 252-253, пит.1,2,3,11 (письм.).
21.04Олександр Гаврош. Коротко про письменника.Ст. 254, ознайомитися з біографією. Читати повість «Неймовірні пригоди Івана Сили», ст. 254-261.
24.04О.Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили».Ст. 262-277 (прочит.). Ст. 277, пит. 1, 2, 3, 11, 12 (письм.).
Англійська мова (Лазукіна Олеся Вікторівна, Веприцька Світлана Станіславівна)
7-А
7-Б
07.04Тематична контрольна робота по темі «Кіно і театр»(онлайн платформа). Написати про свій улюблений фільм.
10.04Визначні місця.Впр.1, стор.153(письмово), впр.2, 3 стор.154 (письмово)
14.04Визначні місця Лондона.Стор.156(записати слова у словник і вивчити), стор.155-157(тексти читати, усно перекласти), впр.2, стор.157
17.04Київ.Стор.158-160(читати та усно перекласти), впр.4,5 стор.161 (письмово)
21.04Визначні місця Києва.(онлайн платформа).
24.04Минулі часи.Впр.3, стор.166(письмово), впр.1, стор.165 - записати правило про ці часи (див.у кінці підручника+до кожного часу записати по прикладу)
Зарубіжна література (Вітік Олена Олександрівна)
7-А
7-Б
07.04Р.Акутагава. «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст.прочит. А.Азімов «Фах».
09.04А.Азімов «Фах». Роздуми про майбутнє людини та людства.266-267 чит., с.267 пит. №1(п)
14.04А.Азімов «Фах». Проблема духовної реалізації людини.дібр. цит. до хар-ки образу Дж.Плейтена(п).
16.04А.Азімов «Фах». Утвердження сили людського інтелекту, творчої уяви, моральних цінностей у творі.с.267 пит.№ 4(п)
21.04А.Азімов «Фах». Розуміння сутності культури й освіти.дати корот.відпов. на пит. «У призначення людини в сучасному світі?»(п)
23.04А.Азімов «Фах». Призначення людини в сучасному світі.прочит. Д.В.Джонс «Ходячий замок Хаула»
Мистецтво (Кокарєва Марина Олександрівна)
7-А
7-Б
10.04Музика в мультиплікації. Фрагм. з мультфільму про козаків, пісня Г.Татарченка «Гей, ви, козаченьки!»с.108-113 Художньо-творча робота «Мої улюблені мультиплікаційні герої». Поясніть про значення музики в мультфільмах.
17.04Електронна музика. К.Штокхаузен. Фрагменти електронної музики, пісня А.Олейнікової «Щоб жити веселіш»с.114-117 Повторити вивчені пісні. Творча робота «Електронна музика в сучасному житті»
24.04Електронна музика. К.Дебюссі «Місячне сяйво» (в електронній обробці Ісао Томіта), виконання вивчених пісень.с.118-120 Слухання електронної обробки класичної музики. Дізнайтеся про сучасні електроінструменти.
Трудове навчання (хлопці) (Конопля Віктор Миколайович)
7-А
7-Б
06.04Практична робота: складання деталей виробу (пробіркотримач)Написати порядок виконання роботи. Технологічна картка.
13.04Оздоблення виробу. Контроль якості виробу. Економічна складова.Розробити зразок оздоблення ручки (пробіркотримача), малюнок.
Трудове навчання (дівчата) (Шевченко Альбіна Юріївна)
7-А
7-Б
06.04Живий простір. Дизайн міського середовищаТворча робота: «Міський пейзаж»
13.04Проектна дяльність.Творча робота: «Місто майбутнього»
20.04Дизайн-проектТворча робота: «Створити виріб за власним задумом»
Фізична культура (Пивовар Ольга Миколаївна)
7-А
7-Б
07.04 Виконувати стрибки через скакалку: в – 3х15; с – 2х10; н – 2х5.
08.04 Виконати тестові завдання з теми «Волейбол» для 7 класів.
09.04 Виконати практичні завдання з спеціальних вправ легкої атлетики
14.04 Виконати тестові завдання з фізичної культури для 7 класів на базі платформи gmail.classroom
15.04 Виконувати вправи для розвитку сили рук. Виконувати вправи для розвитку сили ніг.
16.04 Виконати піднімання тулуба в сід за 30с.
21.04 Виконати тести на базі платформи
22.04 Корисні фізкультхвилинки для покращення мозкової діяльності на базі платформи gmail.classroom, naurok.com.ua
23.04 Презентація «Офіційні жести суддів у футболі.» на базі платформи
Основи здоров’я (Василенко Віта Павлівна)
7-А
7-Б
08.04Види підліткових компаній. Ознаки небезпечних компаній.§24 (читати) 7-А §26 (читати) 7-Б
15.04Соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації». Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння.§25 (читати) 7-А, §27 (читати) 7-Б
22.04Вплив комерційної реклами на здоров’я. Комп’ютерна, ігрова та Інтернетзалежність.Опрацювати з сайту
Географія (Луговець Олена Олександрівна)
7-А
7-Б
06.04Природні зони. Вертикальна поясність.§51-54 (читати)
09.04Зміни природи материка людиною.§55 (читати)
13.04Об‛єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО.§55 (читати)
16.04Населення Євразії.§56 (читати)
24.04Найбільші держави Європи та Азії.§56 (читати)
Історія України (Олійник Наталія Вікторівна)
7-А
7-Б
06.04Українські землі у складі інших держав.§20 (стор.198, завдання 1-5 письмово)
10.04Кревська унія 1385 р. і українські території.§19 (пункт 2)
13.04Утворення Кримського ханства.§20 (п.4, 5).
17.04Суспільний устрій та культура ханства.§20 (п. 6), стор. 198 завд.12 письмово
24.04Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст.§21
Всесвітня історія (Олійник Наталія Вікторівна)
7-А
7-Б
09.04Країни Центральної Європи.§16
16.04Східна Європа§17, стор. 192, 1-8 завдання письмово
23.04Османська імперія.§18