Ізюмська загальноосвітня школа I‑III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Завдання за 13.03-03.04

9 класи
ДатаЗміст урокуЗавдання
Алгебра (Павленко Кирікія Семенівна)
06.04Основні правила комбінаторикип21, запит.1,2, №21.4, №21.7, №21.10
07.04Основні правила комбінаторикип21, запит.1,2, №21.12, №21.14
09.04Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової подіїп22, запит.1-4, №22.3, №22.8
13.04Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової подіїп22, запит.1-4, №22.4, №22.12
14.04Початкові відомості про статистикуп24, №24.3, №24.8
16.04Способи подання даних та їх обробкип24, №24.6, №24.9
21.04Способи подання даних та їх обробкип24, №24.7, №24.11
23.04Способи подання даних та їх обробкип24, №24.5, №24.10
Геометрія (Павленко Кирікія Семенівна)
08.04Переміщення та його властивостіп17, запит. 1-7, №17.4, №17.25
10.04Симетрія відносно точкип19, запит. 1-6, №19.5, №19.17
15.04Симетрія відносно прямоїп18, запит. 1-6, №18.5, №18.14
17.04Поворотп19, запит. 7-9, №19.9, №19.21
22.04Паралельне перенесенняп17, запит. 10,11, №17.4, №17.21
24.04Рівність фігурп17, запит. 8, №17.17, №17.19
Інформатика (Вермійчук Марина Миколаївна, Лєвіщев Дмитро Миколайович)
08.04Розв’язування компетентнісних задач з теми «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
9-А: ab4vkk – код доступу
9-Б: tttceu – код доступу
Інструкція
Зайдіть в папку 8.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до кінця тижня, тобто до 12.04 23:00
§15-19, 31.
10.04Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні публікації»На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
9-А: ab4vkk – код доступу
9-Б: tttceu– код доступу
Зайдіть в папку 10.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 10.04 23:00
§20-22, 31.
15.04Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
9-А: ab4vkk – код доступу
9-Б: tttceu – код доступу
Зайдіть в папку 15.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 15.04 23:00
§23-26, 31.
17.04Розв’язування компетентнісних задач з теми «Створення персонального навчального середовища»На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
9-А: ab4vkk – код доступу
9-Б: tttceu – код доступу
Зайдіть в папку 17.04.20, в ній буде д/з. Доступ до тесту буде лише до 17.04 23:00
§27-30, 31.
22.04Розв’язування компетентнісних задач.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
9-А: ab4vkk – код доступу
9-Б: tttceu – код доступу
Зайдіть в папку 10.04.20, в ній буде д/з. § 31.
24.04Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.На цьому сайті знаходяться д/з (файли, що необхідні для д/з) edmodo.com
9-А: ab4vkk – код доступу
9-Б: tttceu – код доступу
Зайдіть в папку 24.04.20, в ній буде д/з. §32.
Фізика (Оніщенко Вікторія Анатоліївна)
06.04Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи§28-35 повторити, №5-13 ст. 258-259 розв’язати письмово.
07.04Контрольна робота №5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»§28-35 повторити, контрольна робота.
08.04Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу§36 опрацювати, впр. №36 (1,2) розв’язати.
13.04Розв’язування задач§36 повторити, впр. №36 (3) розв’язати.
14.04Розв’язування задач§36 повторити, впр. № 36 (4) (письм.)
15.04Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики§37 опрацювати, впр. № 37 (2) (письм.)
21.04Розв’язування задач§ 36-37 повторити, впр. № 37 (3) (письм.)
22.04Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах§ 38 опрацювати, впр. № 38 (1) (письм.)
Хімія (Чернятіна Тамара Григорівна)
07.04Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Біологічна роль жирів.§35 (опрацювати) Впр. 419
09.04Вуглеводи: глюкоза, сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на глюкозу.§36 (опрацювати) Впр. 443, 446
14.04Вуглеводи: крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на крохмаль.§37 (опрацювати) Впр. 416
16.04Вуглеводи. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.§36, 37 (опрацювати) Впр. 444
21.04Застосування вуглеводів. Біологічна роль вуглеводів§36, 37 (опрацювати) Впр. 460
23.04Розрахунки за хімічними рівняннями.§36, 37 (опрацювати) Впр. 447, 451
Біологія (Бойко Інна Віталіївна)
06.04 §44-45 опрацювати, завдання для повторення на стр.175 (письмово)
07.04 §46 опрацювати. Виконання тестів письмово на стр.180-181 (в зошиті)
13.04 §47 опрацювати Дати письмово відповіді на питання на стр.185 (в зошиті)
14.04 §48 опрацювати. завдання для повторення на стр.189(письмово)
21.04 §49 опрацювати, завдання для повторення на стр.191(письмово)
Російська мова (Шевченко Марина Анатоліївна)
09.04Значение, строение, употребление предложений с несколькими придаточными. Однородное и неоднородное (параллельное) подчинениес. 216-220, упр. 308, 310 (письменно)
10.04Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточнымис. 222-223, упр. 318 (письменно)
16.04Контрольная работаКонтрольная работа
17.04Бессоюзное сложное предложение: общее понятие, значение, строение, использование в тексте Бессоюзные сложные предложения с отношениями перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложениис. 227-228, 231, упр. 328, 329 (письменно)
23.04Бессоюзные сложные предложения со значениями причины, пояснения и дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложениис. 234-235, упр. 335 (записать, расставить знаки препинания, определить смысловые отношения)
24.04Бессоюзные сложные предложения со значением: а) времени, условия; б) следствия, сравнения; в) противопоставления или быстрой смены событий. Тире в бессоюзном сложном предложениис. 241-242, упр.344, 347 (письменно)
Українська мова (Сухина Альона Валеріївна)
07.04Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.§29 (повторити правила); Скласти 3 складних речення з різними видами зв’язку, виконати синтаксичний розбір цих речень (письмово).
08.04Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.§29 (повторити правила); Вправи 319 списати, виконати синтаксичний розбір 3-5 речення.
14.04Твір-роздум «Чи придатна рок-музика для передачі патріотичних настроїв, почуттів, думок?»Написати твір-роздум.
15.04Складання і розігрування діалогу-обговорення про прочитану книжку чи музичну новинку.Стор.186-187 (опрацювати). Скласти діалог.
21.04Текст. Основні ознаки тексту. Будова тексту. Мікротеми й абзаци.§30 (вивчити правила); Вправа 339,341 (письмово).
22.04Тези прочитаних публіцистичних чи наукових статей.Стор. 196-199 (опрацювати); Вправа 347 (письмово).
Українська література (Сухина Альона Валеріївна)
06.04Т. Шевченко «У нашім раї на землі». Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство.Стор. 231-232 (опрацювати); виписати художні засоби.
09.04Т. Шевченко. Наскрізний ліризм творів.Письмово розкрийте різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»), жінка-мати («У нашім раї на землі»).
10.04Т. Шевченко. Лірика поета періоду арешту і заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…»Стор. 239-242 (опрацювати); стор. 241 записати визначення понять «ліричний герой», «медитативна лірика»; стор.242-243 №1-3,8,10 (письмово)
13.04Т. Шевченко. Лірика поета періоду арешту і заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму.Стор. 243 №9 (письмово), вивчити напам’ять вірш «Доля»
16.04Т. Шевченко. Лірика поета періоду арешту і заслання і після повернення з нього.Написати твір-роздум «Роль поетичної й малярської творчості Т.Г.Шевченка в загальнокультурному контексті».
17.04Т. Шевченко. Біблія в житті Т.Г.Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»)Стор. 243-247 (опрацювати), записати визначення поняття «псалми», конспект.
23.04Т. Шевченко. Біблія в житті Т.Г.Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»)Стор.248 №1-6 (письмово)
24.04Т. Шевченко. Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка.Стор.249 конспект.
Англійська мова (Лазукіна Олеся Вікторівна, Чернова Дарина Костянтинівна)
07.04Унікальне місто.Впр.1, стор.201-202, відповіді (письмово) + онлайн платформа
09.04Навколо Великобританії.Впр.2, стор.203(письмово), впр.4-б стор.205 (написати розповідь про одне з визначних місць)
14.04Міста Великобританії.Стор.206 (читати) + онлайт тест
16.04Розвиток навичок граматики. Рresent/Past Simpl Passiv.Впр.1, стор.210-211 (письмово), впр.4, стор.212 (письмово) + онлайн тест
21.04Великобританія.Стор.215-217 (читати), впр.1, стор.217 (письмово)
23.04Великобританія.Стор.218-220 (читати), записати 10 речень про місто Кадіф + онлайн тест
Зарубіжна література (Вітік Олена Олександрівна)
06.04Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, що пройшов крізь долю людини і народу на межі ХІХ-ХХ ст.прочитати Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар».
08.04Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Філософські проблеми твору.записати філософ. проблеми в зошит (п), дібр. матер. до хар-ки образів твору(у)
13.04Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Образна система твору.повт. комічне, знайти прикл. коміч..(п)
15.04Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та ін. видах мистецтва.с. 273-301 прочит.
Мистецтво (Мєлєнь Ірина Борисівна)
10.04 Опрацювати матеріал (с.174-179). Створити рекламний буклет про охорону довкілля.
17.04 Опрацювати матеріал (с.180-185). Здійснити віртуальні екскурсії до згаданих у підручнику музеїв.
24.04 Опрацювати матеріал (с.186-191). Зробити слайд-шоу «Топ-5 музеїв України».
Трудове навчання (хлопці) (Конопля Віктор Миколайович)
10.04Шипове з’єднання. Типи з’єднань. Технологія виконання найпростішого з’єднання. Пар. 8 – прочитати. Виготовити картину із сірників.
17.04Складальні роботи. Складання деталей виробу.Пар. 9 – прочитати. Виготовити картину із сірників.
24.04Опоряджувальні та оздоблювальні роботи.Пар. 10 – прочитати. Виготовити картину із сірників.
Трудове навчання (Дівчата) (Шевченко Альбіна Юріївна)
10.04Технологічний процес виготовлення виробу.Виконати зшивання підошви.
17.04Технологічний процес оздоблення деталей виробу.Оздобити перед тапка
24.04Оздоблення виробу.Оздоблення краю підошви.
Фізична культура (Крамаренко Ігор Миколайович)
06.04 Скласти комплекс вправ ранкової гімнастики з 8-10 вправ без предметів
07.04 Виконати вправи для розвитку швидкості
08.04 Біг з низького старту.Техніка виконання.
13.04 Техніка виконання стартового розгіну.
14.04 Техніка виконання бігу по дістанції.
15.04 Техніка виконання фінішування.
20.04 Виконати вправи для розвитку сили.
21.04 Стрибок в довжину з місця. Техніка виконання.
22.04 Виконати комплекс вправ для розвитку гнучкості.
Основи здоров’я (Василенко Віта Павлівна)
06.04Значення регулярних профілактичних оглядів для хлопців і дівчат. Соціально-психологічні та медичні послуги держави для молодіОпрацювати матеріали
13.04Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки. Взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки. Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки.§27,28 (читати)
Географія (Луговець Олена Олександрівна)
09.04Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Торгівля в Україні.§40 (читати)
16.04Світова торгівля.§41 (читати)
23.04Туризм. Туризм в Україні та світі.§42-43 (читати)
Історія України (Олійник Наталія Вікторівна)
06.04Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.§26 (читати), стор 235 пит.6 письмово
13.04Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр.§26 (читати)
Всесвітня історія (Олійник Наталія Вікторівна)
09.04Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.§26 (читати), стор 235 пит.6 письмово
16.04Практична робота: простежити (за доступними історичними джерелами) динаміку міжнародних відносин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., результати міркувань представити в резюме.Стор.225, завд.8 письмово
23.04Тематичний контроль з розділу «Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»§24-26 повторити, стор.225 завд.13 письмово
Правознавство (Луговець Володимир Костянтинович)
10.04Адміністративні правопорушення.опрацювати §20
17.04Злочинопрацювати §21
24.04Кримінальна відповідальність.опрацювати §22.