Ізюмська загальноосвітня школа I‑III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Завдання 10-А клас за 12.05-22.05

Завдання за 13.03-03.04

Завдання за 06.04-24.04

Завдання за 24.04-11.05

10 клас
ДатаЗміст урокуЗавдання
Алгебра та початки аналізу (Донник Маргарита Генадіївна)
12.05Розв’язування задач з теми “Застосування похідної”№14.12 (1-2)
13.05Розв’язування задач “Застосування похідної”№ 14.10
19.05Розв’язування задач “Застосування похідної”№ 16.16 (2)
20.05Контрольна робота з теми “Застосування похідної”Стор 178-180 (розв’язати)
26.05Узагальнення матеріалу, вивченого за рік№ 14.11
27.05Узагальнення матеріалу, вивченого за рік 
Геометрія (Донник Маргарита Генадіївна)
14.05Розв’язування задач з теми “Координати і вектори”№ 17.2, 17.6
18.05Розв’язування задач з теми “Координати і вектори”№ 17.9
21.05Розв’язування задач з теми “Координати і вектори”№ 17.7
25.05Контрольна робота з теми “Координати і вектори”Стор 310-311 (розв’язати)
28.05Узагальнення матеріалу, вивченого за рік 
Інформатика (Вермійчук Марина Миколаївна, Лєвіщев Дмитро Миколайович)
12.05Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг.www.edmodo.com
10-А: hrjbb2 – код доступу
15.05Електронний цифровий підпис. Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа.
19.05ОCR-технології для розпізнавання паперових документів.
22.05Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс.
26.05Практична робота «Маніпулювання електронними документами».
29.05Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
Фізика (Лєвіщев Дмитро Миколайович)
13.05Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатораОпрацювати § 44, Вправа № 44 (1, 4)
14.05Розв'язування задачПовторити § 44, Вправа № 44 (2, 5)
18.05Розв'язування задачПовторити § 44, Вправа № 44 (7, 8)
20.05Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботиПовторити § 40–44
21.05Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»Повторити § 40–44.
Хімія (Чернятіна Тамара Григорівна)
12.05Контрольна робота №2Фото (тести і завдання)
13.05Зв’язки між класами органічних речовин§36 (повторити) Впр.520
19.05Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).§37 (ознайомитися)
20.05Роль органічної хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.§38 (ознайомитися)
Біологія (Бойко Інна Віталіївна)
13.05 §42 опрацювати
14.05 §42 повторити та виконати л/р на стр.306 Визначення етапів ембріогенезу
20.05 §43 повторити
21.05 Вконання тестів на узагальнення
Українська мова (Левченко Оксана Миколаївна)
13.05Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників.§49 (с. 266) (опрац.), впр. № 444 (письм.)
14.05Сполучники сурядності та підрядності. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників.§49 (с. 267–268), впр. № 450 (письм.)
15.05Частка, функції часток, групи за значенням. Правопис часток.§49 (с. 269–270), впр. № 453 (письм.)
18.05Вигуки, ознаки та розряди їх. Правопис вигуків і особливості вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.§49 (с. 271–272), впр. № 458 (письм.)
20.05Стилістичні функції службових частин мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення.§49 (повтор.)
21.05Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Стилістичні функції вигуків.§46–49 (повтор.)
22.05Контрольна робота§46–49 (повтор.)
Українська література (Ставченко Валентина Іванівна)
27.04Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби» «сходження на Гогофу» (оглядово)Детальніше опрацювати про письменників.
28.04Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби» «сходження на Гогофу» (оглядово)Детальніше опрацювати про письменників.
30.04Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Жанр – поема-симфонія.Дібрати матеріал про написання твору симфонія «Сковорода»
04.05Контрольна робота. Творчість В.Винниченка. П.Тичини (тестування)Тестові завдання до контрольної роботи.
05.05Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця.Скласти Хронологічну таблицю
07.05Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З–під Полтави до Бендер.Історичні відомості про Мазепу. Дібрати робочий матеріал
08.05Крутіж». Іван Мазепа — як «золота доба» Гетьманщини ТЛ Історичний роман.Історичні відомості про Мазепу.
Англійська мова (Шаменко Людмила Олексіївна, Чернова Дарина Костянтинівна)
12.05Семестрова контрольна робота з аудіюваннячас виконання до 15:00,останній строк здачі робіт 15:10,завдання буде надіслано у шкільну групу за годину до початку. Семестрові роботи виконують на окремих аркушах, де зазначають прізвище та ім’я , клас, дату та вид роботи. На аркуш переносять лише номери речень та обраний варіант відповіді: 1-а або 1-Т
13.05Семестрова контрольна робота з читання(час виконання до 15:00, останній строк здачі робіт 15:10), завдання буде надіслано у шкільну групу за годину до початку.
19.05Семестрова контрольна робота з письма(час виконання до 15:00, останній строк здачі робіт 15:10), завдання буде надіслано у шкільну групу за 30 хвилин до початку.
20.05Державні свята в Україні.Повторити умовні речення першого та другого типів. Conditionals
Зарубіжна література (Вітік Олена Олександрівна)
13.05Цикл творів Сью Таунсенд про Адріана Моула. Еволюція головного героя, формування характеру й цінностей. Авторська іронія. Жанр щоденника.повторити теоретичний матеріал за І семестр.(у)
20.05Узагальнення та систематизація вивченогоповторити теоретичний матеріал за І семестр.(у)
Мистецтво (Мєлєнь Ірина Борисівна)
15.05 Опрацювати матеріал (с.84-85). Ознайомитись із американським кіномистецтвом.
22.05 Опрацювати матеріал (с.86-87). Ознайомитись із новітніми «дивами світу» в сучасній архітектурі Сходу.
Фізична культура (Крамаренко Ігор Миколайович)
12.05 Скласти комплекс вправ для розвитку сили і виконати
13.05 Техніка виконання стрибка в довжину з розбігу
18.05 Скласти комплекс вправ для розвитку швидкості і виконати
19.05 Техніка виконання кидка мяча з розбігу
20.05 Виконати спеціально-бігові вправи з легкої атлетики
Захист вітчизни (хлопці) (Суддя Володимир Іванович)
15.05Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного, суспільного характеру.Стор 183-189 (читати)
22.05Статути ЗС України. Тема 2. Організація внутрішньої служби. Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня військовослужбовців.Стор 46-50 (читати)
Географія (Луговець Олена Олександрівна)
15.05Країни Африки. Єгипет.§41 (читати)
18.05Країни Африки. ПАР.§42 (читати)
22.05Україна в міжнародному просторі.§43-44 (читати)
Історія України (Луговець Володимир Костянтинович)
15.05Культура в роки війни.Опрацювати §39
18.05Практичне заняття. Війна пам’ятниках рідного краю.Опрацювати стор. 254
22.05Узагальнення знань. Україна в роки Другої світової війни.Опрацювати стор. 254
Всесвітня історія (Луговець Володимир Костянтинович)
14.05Освіта та наука. Література та мистецтво.опрацювати §33-34
21.05Узагальнення.опрацювати §35
Громадянська освіта (Луговець Володимир Костянтинович)
12.05Як здійснюється співробітництво в Європі, світі.Опрацювати §51
14.05Яким є становище України в Європі, світі.§52
19.05Як реалізується Європейський вектор України.Стор.240
21.05Практичне заняття.Стор.240