Ізюмська загальноосвітня школа I‑III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Завдання 9 класи за 12.05-22.05

Завдання за 13.03-03.04

Завдання за 06.04-24.04

Завдання за 24.04-11.05

9 класи
ДатаЗміст урокуЗавдання
Алгебра (Павленко Кирікія Семенівна)
14.05Повторення. Функції. Властивості та графіки функцій.Збірка в3, №1.8, в7, №2.2
18.05Повторення. Нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем.Збірка в4, №1.8, в9, №2.2
19.05Повторення. Розв’язування квадратних нерівностей.Збірка в9, №1.8, в15, №2.3
21.05Повторення. Розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними.Збірка в3, №2.3, в2, №2.1
Геометрія (Павленко Кирікія Семенівна)
13.05Повторення. Розв’язування задач.Збірка в17, №1.10, в9, №2.4
15.05Повторення. Теорема синусів і косинусів. Розв’язування трикутників.Збірка в15, №1.12, в2, №2.4,
20.05Повторення. Декартові координати і вектори на площині.Збірка в4, №1.11, в24, №2.4
22.05Повторення. Розв’язування задач.Збірка в21, №1.11, в25, №2.4
Інформатика (Вермійчук Марина Миколаївна, Лєвіщев Дмитро Миколайович)
13.05Виконання колективного навчального проекту.www.edmodo.com
9-А: ab4vkk — код доступу
9-Б: tttceu — код доступу
§ 32.
15.05Виконання колективного навчального проекту.
20.05Виконання колективного навчального проекту.
22.05Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
27.05Захист колективного навчального проекту.
29.05Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.www.edmodo.com
9-А: ab4vkk — код доступу
9-Б: tttceu — код доступу
Фізика (Оніщенко Вікторія Анатоліївна)
12.05Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»§28-38 повторити.
13.05Захист учнівських проектівТеми проектів:
  1. Закони збереження у природі, техніці, побуті.
  2. Фізика в житті сучасної людини.
  3. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.
  4. Україна – космічна держава.
  5. Застосування закону збереження імпульсу в техніці.
18.05Захист учнівських проектівТеми проектів:
  1. Закони збереження у природі, техніці, побуті.
  2. Фізика в житті сучасної людини.
  3. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.
  4. Україна – космічна держава.
  5. Застосування закону збереження імпульсу в техніці.
19.05Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес§40 прочитати. youtu.be/voySWAzIn3U
20.05Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес§40 прочитати. youtu.be/ngmzyTTwdtg
Хімія (Чернятіна Тамара Григорівна)
12.05Значення природних і синтетичних органічних сполук.§39 (ознайомитися)
14.05Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.§39 (ознайомитися)
19.05Багатоманітність речовин та хімічних реакцій.§40 (ознайомитися)
21.05Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань.§41 (ознайомитися)
Біологія (Бойко Інна Віталіївна)
12.05 §55 опрацювати
18.05 §56 опрацювати
19.05 §57 опрацювати,виконати тестові завдання стр.218-219
Російська мова (Шевченко Марина Анатоліївна)
14.05Письменное изложениеНаписать изложение
15.05Урок-практикум. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами союзной и бессоюзной связис. 255, упр. 364 (1-3 предложение списать, расставить знаки препинания, составить схемы)
21.05Развитие речи. Восприятие на слух сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных предложений с различными видами обособления.с. 255, упр. 364 (4-6 предложение списать, расставить знаки препинания, составить схемы) Подготовиться к контрольной работе
22.05Контрольная работаПовторить изученный материал
Українська мова (Сухина Альона Валеріївна)
12.05Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні).§33 (вивчити правила); Вправа 360 (синтаксичний розбір 1 і 2 реч.).
13.05Контрольна робота.Повторити теоретичний матеріал.
19.05Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види речень).§33 (повторити правила); Вправа 365 (синтаксичний розбір 2 і 3 реч.).
20.05Узагальнення і систематизація вивченого. Орфографія.повторити правила; Вправа 367 (накресліть схеми до реч.).
Українська література (Сухина Альона Валеріївна)
14.05Урок літератури рідного краю.Знайти і переглянути матеріал про Вакуленка В.В.(усно) переглянути відео-поезію.
15.05РМ Твір-характеристика персонажа роману П. Куліша «Чорна рада».Написати твір-характеристику персонажа роману «Чорна рада» (письмово)
18.05Марко Вовчок. Життя і творчість. Вовчок як перекладач. «Народні оповідання», продовження теми народного життя в повісті «Інститутка»Стор. 293-308 (читати)
21.05Марко Вовчок «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів твору.Стор.308-312 опрацювати; відомості з теорії літератури законспектувати (стор.311-312); стор.314 №16,17,18
22.05Марко Вовчок «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів твору.Підготовка до К.р. Стор.250-312 повторити.
Англійська мова (Лазукіна Олеся Вікторівна, Чернова Дарина Костянтинівна)
12.05Визначні місця.Повторити Past та Present Simple Passive.
15.05Семестрова контрольна робота з аудіюваннячас виконання до 13.00,останній строк здачі робіт 13.10,завдання буде надіслано у шкільну групу. Семестрові роботи виконують на окремих аркушах, де зазначають прізвище та ім’я, клас, дату та вид роботи (семестрова контрольна робота з аудіювання).
19.05Комплексна семестрова контрольна робота з читання, говоріння та письма.час виконання до 13.00, останній строк здачі робіт 13.10, завдання буде надіслано у шкільну групу). Всі відповіді у цій роботі можна записувати коротко,не переписуючи умови. За бажанням можна переписувати все. Семестрові роботи виконують на окремих аркушах, де зазначають прізвище та ім’я, клас, дату та вид роботи (Комплексна семестрова контрольна робота з читання, говоріння та письма.)
22.05Визначні місця.Виконати «English Quiz» (відповіді можна писати скорочено 1с)
Зарубіжна література (Вітік Олена Олександрівна)
13.05ПЧ. Е.В.Сігел «Історія одного кохання». Проблеми життя і смерті, любові і відданості у творі.хар-ка головних героїв(п)
18.05Е.В.Сігел «Історія одного кохання».повторити теоретичний матеріал за І семестр.(у)
20.05Узагальнення та систематизація вивченогоповторити теоретичний матеріал за І семестр.(у)
Мистецтво (Мєлєнь Ірина Борисівна)
15.05 Опрацювати матеріал (с.198-203). Ознайомитись із зарубіжними митцями українського походження та їхніми творами.
22.05 Перевірити свої досягнення на с.204-205, усно відповівши на запитання.
Трудове навчання (хлопці) (Конопля Віктор Миколайович)
15.05Економічне обґрунтування виготовлення виробу. Розрахунок вартості виробу.Пар 13 прочитати. Створити геометричний орнамент (Чередування геометричних фігур різних кольорів. Формат А4, клей, папір)
22.05Презентація готового виробу. Захист проекту.Пар 13 прочитати. Створити геометричний орнамент (Чередування геометричних фігур різних кольорів. Формат А4, клей, папір)
Трудове навчання (Дівчата) (Шевченко Альбіна Юріївна)
15.05Остаточна обробк виробу.Захист проекту.
22.05Стилі в одязі.Розглянути роботи різних дизайнерів.
Фізична культура (Крамаренко Ігор Миколайович)
11.05 Скласти комплекс вправ ранкової гімнастики з 8-10 вправ з мячем
12.05 Виконати вправи для розвитку швидкості
13.05 Техніка виконання стрибка в довжину з розбігу
18.05 Виконати спеціально-бігові вправи з легкої атлетики
19.05 Техніка виконання кидка тенісного мяча з розбігу
20.05 Виконати вправи для розвитку швидкісно-силових якостій
Основи здоров’я (Василенко Віта Павлівна)
18.05Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку§30 (читати)
25.05Повторення курсу 9 класу 
Географія (Луговець Олена Олександрівна)
14.05Глобальні проблеми людства, їх види та причини виникнення.§ 47-49 (читати)
21.05Прояв глобальних проблем в Україні та у своєму регіоні.Презентація
28.05Повторення матеріалу. 
Історія України (Олійник Наталія Вікторівна)
18.05Практичне заняття “Вплив процесів модернізації на світогляд населення України” стор 274 пит. до практичного заняття письмово
25.05Узагальнення знань з теми “Повсякденне життя та культура України в 19-на початку ХХ століття”Стор 279, завдання 5 письмово
Всесвітня історія (Олійник Наталія Вікторівна)
14.05Вплив науково-технічної революції на суспільство§27, пункт 8 (читати)
21.05Практичне заняття “Повсякденне життя людей на початку XX століття” стор 247-248, пит.1-5 письмово
28.05Узагальнення знань з розділу” Розвиток культури і повсякденне життя”Повт §27-28, стор 249, пит 2, 3 (письмово)
Правознавство (Луговець Володимир Костянтинович)
15.05Професія юрист. Юристи в нашому житті.опрацювати §24
22.05Практичне заняття.опрацювати §24
29.05Підсумкове узагальнення.