Изюмская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12
Изюмского городского совета Харьковской области

З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів початкової школи, формування інформаційної культури педагогічних працівників, упровадження в практичну діяльність передового педагогічного досвіду та організації обміну досвідом роботи, та з метою зацікавлення учнів та підвищення рівня їх навчальних досягнень з 23.01.2017 р. по 27.01.2017 р. проведено тиждень педагогічної майстерності вчителів початкових класів "Використання нестандартних форм роботи на основі впровадження педагогічної технології «Створення ситуації успіху»"
Під час тижня вчителями початкових класів проведено 6 відкритих уроків.

Урок математики
«Вправи і задачі на засвоєння таблиці числа 2. Збільшення числа у кілька разів. Порівняння задач на більшення числа на кілька одиниць і збільшення числа у кілька разів.»
у 2-А класі
(вчитель Сніжко О.М.)

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Урок математики
«Розв’язування і порівняння задач на ділення на вільні частини і на вміщення»
у 2-Б класі
(вчитель Мачуліна В.В.)

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Урок української мови
«Загальне поняття про іменник. Істоти. Неістоти.»
у 3-А класі
(вчитель Двоянова Г.О.)

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Урок української мови
«Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках»
у 3-Б класі
(вчитель Бугай Л.І.)

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Урок математики
«Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух. Обчислення площі.»
у 4-А класі
(вчитель Школьна Н.О.)

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Урок природознавства
«Які риси має Австралія?Найсухіший материк.»
у 4-Б класі
(вчитель Родімкіна М.В.)

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Школа №12

Педагоги поділилися своїм досвідом із молодими колегами, показали ефективність проведення уроків з використанням інноваційних методів, дидактичних матеріалів на основі педагогічної технології «Створення ситуації успіху», яка допомагає долати труднощі, включає створення різноманітних видів радості, використання прийомів, за допомогою яких розгортається робота з різними категоріями учнів.
Усі вчителі виявили високий рівень професійної майстерності. Перед учнями педагоги ставили завдання, які вимагали осмислення, пояснення, доказів. На уроках формувалися навички самостійної роботи, роботи в групі, бажання працювати з книгою. Вчителями були застосовані прийоми: «Допомога друга», «Навмисна помилка», «Створення ситуації змагань», «Даю шанс», «Невтручання», «Обмін ролями», що дозволило передбачити, дітей яких груп треба залучити до виконання того чи іншого завдання, створити в класі відповідну атмосферу пошуку.