Сайт практичного психолога
Ізюмської загальноосвітня школи I‑III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Напрямки роботи

Нормативно-правова база

Етичний кодекс психолога

Основними завданнями психологічної служби є:

Напрямки роботи психологічної служби:

  1. діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
  2. профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
  3. корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
  4. навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
  5. консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
  6. зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
  7. просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу;
  8. інші напрямки (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю, тощо).

​Практичний психолог Ізюмської ЗОШ № 12 Ізюмської міської ради Харківської області діє на основі нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», а саме: Конституції України; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про загальну середню освіту»; Декларації прав людини; Конвенції ООН про права дитини; Етичного кодексу психолога; Положення про психологічну службу у системи освіти України» та інших регламентуючих документів.

Робота під час карантину здійснюється в дистанційному режимі (за графіком та контактними даними вказаними вище).