Ізюмська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

 

НАКАЗ

від 29.11.2017 р.                                                         № 520

 

Про інноваційну діяльність

 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зі змінами, унесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни від 30.11.2012 № 1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за  №  2111/22423, Положення про експериментальний за­гальноосвітній на­вча­ль­ний за­клад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114 зі змінами, унесеними наказом Міні­стерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за № 1217/17233, відповідно до Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2008 року № 401, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2008 року за № 711/15402, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2012 року № 797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України», відповідних наказів Міністерства освіти і науки України, Інсти­туту модернізації змісту освіти, з метою обґрунтованого та послідовного запро­вадження науково-педагогічних технологій, раціональних і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності в закладі, створення умов для оновлення змісту освіти й забезпечення рівного доступу до якісної освіти, професійного розвитку педагогічних працівників  протягом 2017/2018 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з НВР Оніщенко В.А.:

1.1. Поновити банк даних впровадження освітніх інноваційних технологій в школі (додаток 1).

До 10.12.2017

1.2. Створити творчу групу з даного питання у складі: Луговець О.О., Кокарєва М.О., Посікун Л.М.

До 10.12.2017

1.3. Створити модель управління інноваційною діяльністю в закладі.

До 10.12.2017

1.4. Активізувати роботу щодо залучення педагогів до участі у професійних конкурсах, виставках.

Протягом 2017/2018 навчального року

1.5. Продовжити наповнення сторінок на сайті закладу «Освітні інновації», «Ефективний педагогічний досвід».

До 01.06.2018

1.6. Продовжити реалізацію дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності за обраними напрямами.

До 01.06.2018

1.7. Вивчити практичну доцільність упровадження освітніх інновацій.

До 01.06.2018

2. Виконання даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                 І.В. Рябенко

 

 

Додаток 1

до наказу від 29.11.2017 р.

№ 520

№ з/п

Назва закладу

Назва інноваційної педагогічної технології

Підстава для впровадження на  міському, регіональному,Всеукраїнському рівнях

Класив яких запроваджуються інноваційні педагогічні технології

Предметні галузі, в яких упроваджується

П.І.Б. учителя, що впроваджує

Друковані роботи за останні 5-ть років

1

ІЗОШ I-IIIст.№12

Технології розвитку критичного мислення. Пометун О.І., Пилипчатіна Л.М., Сущенко І.М., Баранова І.О.

наказ від 29.11.2017 р. № 520 "Про інноваційну діяльність"

1-4 класи

Початкові класи

Сніжко О.М., Бугай Л.І., Шевченко Н.Т., Борщ Н.В.,

1. Борщ Н.В. "Розвиток критичного мисленнямолодших школярів як засіб підвищення якості знань"//2012 р.

2

ІЗОШ I-IIIст.№12

Особистісно орієнтована технологія. О. Савченко, С. Подмазін, І. Якиманська

наказ від 29.11.2017 р. № 520 "Про інноваційну діяльність"

6-11 класи

Біологія

Бойко І.В.

1. Бойко І.В. "Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках біології та в позаурочний час"//Шкільне друковане видання. 2012 р.

 

 

 

 

1-4 класи

Початкові класи

Бугай Л.І., Лесик О.П.

2.Бугай Л.І., Лесик О.П., Посікун Л.М. "Розвиток зв'язного мовлення як спосіб упорядкованої взаємної діяльності вчителя і учнів, спрямованої на розв'язання завдань особистісно орієнтованого навчання"//Шкільне друковане видання. 2012 р.

 

 

 

 

7-11 класи

Хімія

Чернятіна Т.Г.

3.Чернятіна Т.Г. "Розв'язування розрахункових задач з хімії як чинник формування інтелекту учнів"//2015 р. Шкільне видання

 

 

 

 

5-9 класи

Українська мова та література

Ставченко В.І., Зорянська І.О., Левченко О.М.

1.Левченко О.М. "Формування вмінь і навичок ділового мовлення в учнів 5-9 класів"// 2012 р. Шкільне видання

3

ІЗОШ I-IIIст.№12

Ігрові технології. Пометун О.І., Пироженко Л.В.

наказ від 29.11.2017 р. № 520 "Про інноваційну діяльність"

5-9 класи

Українська мова та література

Ставченко В.І., Зорянська І.О., Левченко О.М.

1. Ставченко В.І. "Інтегровані уроки розвитку зв'язного мовлення"//Шкільне видання. 2014 р.

 

 

 

 

5-8 класи

Музичне мистецтво

Кокарєва М.О.

2. Кокарєва М.О. "Патріотичне виховання школярів на уроках музичногомистецтва та в позаурочний час"//Шкільне друковане видання. 2014 р.

4

ІЗОШ I-IIIст.№12

Інформаційні технології.

наказ від 29.11.2017 р. № 520 "Про інноваційну діяльність"

5-11 класи

Інформатика

Ткаченко О.В., Вермійчук М.М.

1. Ткаченко О.В. "Розробка електронного методичного посібника до курсу за вибором "Основи комп'ютерної графіки" для учнів старших класів загальноосвітньої школи"// Шкільне друковане видання.2013 р.

 

 

 

 

 

Математика

Донник М.Г., Перевозник Ю.П., Ткаченко О.В.

2. Донник М.Г., Перевозник Ю.П. "Розв'язування задач зпараметром грфічним способом"//2014 р. Шкільне друковане видання

5

ІЗОШ I-IIIст.№12

Оздоровча спрямованість навчально-виховного ипроцесу в закладах освіти

наказ від 29.11.2017 р. № 520 "Про інноваційну діяльність"

5-11 класи

Виховні години

Веприцька С.С., Василенко В.П.

1. Веприцька С.С. "Організація методичної роботи з класними керівниками із питань ефективного здійснення правового виховання та формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів"//2014 р. Шкільне друковане видання

             

 

Усього впроваджуються в закладі - 5 (п'ять) інноваційних педагогічних технологій