Ізюмська загальноосвітня школа I‑III ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

Про підсумки роботи

Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№12

 Ізюмської міської ради Харківської області щодо забезпечення реалізації громадянами Конституційного права на звернення у 2017 році

 

ІЗОШ І – ІІІ ступенів №12 в межах визначених повноважень забезпечує дотримання Конституції України, реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Кодексу Законів України про Працю, в тому числі і Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян у ІЗОШ І – ІІІ ступенів №12 наказом директора № 2 від 03.01.2017 року зобов’язано безумовного дотримання законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.

Наказом від 03.01.2017 року  № 2  призначено відповідальною за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян секретаря-друкарку Ляшенко Т.В.

У ІЗОШ І-ІІІ ступенів №12 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян директора школи,  затвердженим наказом по школі № 2 від 03.01.2017 року.

Діловодство за зверненнями громадян у ІЗОШ І-ІІІ ступенів №12  ведеться відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності», наказ від 15.02.2017р. №388/5 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління».

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації заяв, скарг громадян.

Облік особистого прийому громадян директором школи ведеться в окремому журналі.

Протягом 2017 року  до школи надійшло 1 письмове звернень. Питання, що порушувались у зверненнях громадян:

- про надання довідки щодо виховання дитини.

На особистий прийом надійшло 19 звернень, в яких порушувались питання щодо надання довідки про навчання в школі - 8, про отримання аттестату - 1, про надання довідки виховання дитини -11.

Порівняно з 2016 роком у  2017 році надійшло письмових звернень  на 2 меньше.

Порівняно з 2016 року у 2017 році  на особистий прийом надійшло звернень на 11 більше.

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну. Відповіді надсилаються заявникам та вищестоящим органам виконавчої влади. Створено умови для участі у перевірці заявниками поданих ними заяв чи скарг, можливість знайомитися з матеріалами перевірок відповідних заяв.

ІЗОШ №12 щоквартально проводить узагальнення звернень громадян. Щоденно секретарем-друкаркою видаються довідки та заступниками директора  надаються необхідні усні консультації.

Аналіз звернень громадян, що надійшли до ІЗОШ І – ІІІ ступенів №12 за 2017 рік проаналізовано   на нараді при директору 22.12.2017 року протокол № 11.

Серед працівників школи постійно проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві, що регулює роботу зі зверненнями громадян.

 

 

 

 

Надходження звернень громадян

за показниками Класифікатора  за  2017 рік

I. Характеристика звернення

 

 

 
 
1. За формою надходження
1.1.
Поштою
1
1.2.
На особистому прийомі

19

1.3.
Через уповноважену особу

 

1.4.
Через органи влади

 

1.5.
Через засоби масової інформації

 

1.6.
Від інших органів, установ, організацій

 

2. За ознакою надходження
2.1.
Первинне 

20

2.2.
Повторне

 

2.3.
Дублетне

 

2.4.
Неодноразове

 

2.5.
Масове

 

3. За видами
3.1.
Пропозиція (зауваження) 

 

3.2.
Заява (клопотання)

20

3.3.
Скарга

 

4. За статтю авторів звернень
4.1.
Чоловіча 

5

4.2.
Жіноча

15

5. За суб'єктом
5.1.
Індивідуальне 
20
5.2.
Колективне

 
5.3.
Анонімне

 
6. За типом
6.1.
Телеграма 

 
6.2.
Лист
20
6.3.
Усне

 
7. За категоріями авторів звернень
7.1.
Учасник війни     

 
7.2.
Дитина війни

 
7.3.
Інвалід Великої Вітчизняної війни

 
7.4.
Інвалід війни

 
7.5.
Учасник бойових дій

 
7.6.
Ветеран праці

 
7.7.
Інвалід I групи

 
7.8.
Інвалід II групи

 
7.9.
Інвалід III групи

 
7.10.
Дитина-інвалід

 
7.11.
Одинока мати

 
7.12.
Мати-героїня  

 
7.13.
Багатодітна сім'я

 
7.14.
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

 
7.15.
Учасник ліквідації наслідків аварії  на  Чорнобильській АЕС

 
7.16.
Герой України

 
7.17.
Герой Радянського Союзу     

 
7.18.
Герой Соціалістичної Праці

 
7.19.
Дитина

 
7.20.
Інші категорії

 
8. За соціальним станом авторів звернень
8.1.
Пенсіонер                

 
8.2.
Робітник
6
8.3.
Селянин

 
8.4.
Працівник бюджетної сфери
4
8.5.
Державний службовець
1
8.6.
Військовослужбовець
1
8.7.
Підприємець

 
8.8.
Безробітний
7
8.9.
Учень, студент
1
8.10.
Служитель релігійної організації

 
8.11.
Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена 

 
8.12.
Інші

 
9. За результатами розгляду
9.1.
Вирішено позитивно 
20
9.2.
Відмовлено у задоволенні 

 
9.3.
Дано роз'яснення

 
9.4.
Звернення, що повернуто авторові    відповідно   до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян"  

 
9.5.
Звернення,  що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" 

 
9.6.
 Звернення, що не підлягає  розгляду  відповідно до статей 8 і 17 Закону   України  "Про звернення громадян" 

 

 

Індекс
Зміст питання
 
150-
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

 

 
150.1
Навчально-виховний процес

 

 
150.2
Етика та аморальна поведінка

 

 
150.3
Видача архівних довідок
11
2
150.4
Підвіз учасників навчально-виховного процесу

 

 
150.5
Скорочення штатної чисельності

 

 
150.6
Збереження мережі закладів освіти

 

 
150.7
Працевлаштування

 

 
150.8
Відкриття закладів освіти

 

 
150.9
Факти корупції

 

 
150.9.1
Отримання подарунків

 

 
150.10
Влаштування в спеціальні заклади

 

 
150.11
Захисту прав дітей

 

 
150.12
Інше
9

 

 

Директор школи                                                І.В.Рябенко